Bedrijfsgegevens

SeparatorLine
Uw bezoek aan onze website verheugt ons evenals uw interesse in onze onderneming en onze producten. Verantwoordelijk voor de inhoud is:
 
 

 

 

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
97877 Wertheim
Duitsland
Tel.: +49 (0 93 42) 8 79-0
Fax: +49 (0 93 42) 8 79-4 04

E-Mail: info@lutz-pumpen.de
lnternet: www.lutz-pumpen.de

Lutz Pompen Nederland B.V
Nijverheidstraat 14-c
2984 AH Ridderkerk
Nederland
Tel: 0180 - 49 75 11
Fax: 0180 - 49 75 18

E-mail: info@lutzpompen.nl
lnternet: www.lutzpompen.nl

Directie bestaat uit:  
Jürgen Lutz und Heinz Lutz Rob Visser
   
Registratie rechtbank:  

Mannheim HRB 570567

Rotterdam
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
BTW nummer:

DE 814 378 760

NL812202363B01
Lid van de industrie- en handelskamer
Heilbronn-Franken,
Ferdinand-Braun-Straße 20, D-74074 Heilbronn
KvK te Rotterdam
24351308
 

 

 

 

 

Webmaster
De Lutz webmaster neemt graag uw vragen, opmerkingen en commentaar in behandeling. Webmaster: Stefan Bartosch (Marketing + Communicatie)

 

 

Inhoud van het Online-aanbod
Lutz Pumpen GmbH neemt onder geen voorwaarde verantwoording over de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheid tegen ons, welke betrekking hebben op materiële of ideële schade en door gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door onjuiste en onvolledige informatie veroorzaakt wordt, zijn in beginsel uitgesloten zover richting Lutz Pumpen GmbH geen aanwijsbare nalatige opzettelijke of grove onachtzame verplichting voorligt. Alle aangeboden informatie is vrijblijvend en niet verplichtend. Lutz Pumpen GmbH behoudt zich uitdrukkelijk voor, delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te veranderen, te vernieuwen, te wissen of de openbaarheid ervan tijdelijk of definitief in te stellen.

Verwijzingen en Links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("Hyperlinks"), die buiten de verantwoording van de schrijver liggen, wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand gewezen. Lutz Pumpen GmbH verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdspunt van het aanmaken van de link er geen illegale inhoud op de doorgelinkte website herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gelinkte websites heeft de schrijver geen invloed. Daardoor distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gerelateerde websites die na het aanmaken van de link verandert zijn. Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetpagina’s vermelde links en verwijzingen evenals voor extern ingebrachte inhoud in het door de schrijver ingericht gastenboek, discussieforum en mailinglijsten. Voor illegale, foute en onvolledige inhoud en in het bijzonder schade welke uit het gebruik of niet-gebruik van de vermelde informatie ontstaat, kan alleen de aanbieder van de betreffende website waarnaar verwezen wordt, aangesproken worden en niet diegene die via deze links verwijst.

Auteur- en merkenrecht
Lutz Pumpen GmbH is gerechtigd om zich in alle publicaties van de auteur van de gebruikte grafieken, auditieve- en videopresentaties en teksten evenals door hem zelf gemaakte grafieken, auditief- en videomateriaal en tekst of op licentievrije grafieken, auditieve- en videopresentaties zich te beroepen op de bepalingen van copyright . Alle binnen deze op internet aangeboden informatie evenals door derden beschermde merken en merktekens voldoen onvoorwaardelijk aan de bepalingen van het overeenkomstig geldende merkenrecht van de eigenaar. Alleen op grond van de loutere benaming is niet te verzekeren dat merktekens niet door rechtsgeldende derden beschermd zijn! Het copyright voor openbare, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina. Verveelvoudiging of gebruik van zulke grafieken, auditief- en videomateriaal en teksten in andere elektronische of gedrukte publicatie is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Lutz Pumpen GmbH. Gebruik ervan mag alleen met onze toestemming gebeuren.

Rechtswerkzaamheid van deze aansprakelijkheid
Deze aansprakelijkheidsbepalingen, waaruit van deze pagina verwezen wordt, moeten als deel van de aangeboden internetinformatie worden aangehouden. Voor zover delen of enkele formuleringen van de teksten niet, niet meer of niet volledig overeenkomen, blijven de overige delen van de inhoud van het document en de rechtsgeldigheid daarvan onaangetast.

SeparatorLine Pagina afdrukken Terug

Zoeken:


© 2016 Lutz Pumpen GmbH Gegevensbeveiliging