PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Lutz Pompen Nederland B.V. | Nederland
Familiebedrijf sinds 1954
info@lutzpompen.nl
0180 49 75 11

Verplichting om bewijs van import van ijzer en staal te leveren

Conformiteitscertificaat - Verbod op de invoer en aankoop van goederen genoemd in bijlage XVII van Verordening (EU) 2023/1214 Art. 3 lid 1 letter d - IJzer- en staalproducten met Russische grondstoffen

Hierbij informeren wij u met betrekking tot het waarborgen van de naleving van de sanctiebepalingen van de toepasselijke wettelijke voorschriften van de EU-wetgeving inzake sancties tegen Rusland en Wit-Rusland, in het bijzonder Verordening (EU) nr. 833/2014, Verordening (EU) nr. 269/2014 en Verordening (EU) nr. 765/2006 met inbegrip van de respectieve wijzigingsverordeningen.
Dit omvat ook de vereiste van het zogenaamde 11e sanctiepakket, dat werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU L159 I van 23 maart 2023, volgens welke de invoer van goederen uit Rusland verboden is.06.2023, volgens welke de invoer en aankoop van bepaalde staalproducten uit derde landen die zijn verwerkt met gebruikmaking van staal van oorsprong uit Rusland, verboden is.
Met deze brief willen wij erop wijzen dat goederen waarop artikel 3 octies van EU-Verordening (EU) 2023/1214, zoals gewijzigd, van toepassing is, vanaf bovengenoemde datum niet meer aan ons of door ons mogen worden geleverd of verkocht.
We willen erop wijzen dat onze toeleveranciers uiteraard op de hoogte zijn gesteld van de verordening en de bijbehorende verplichtingen.