PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Lutz Pompen Nederland B.V. | Nederland
Familiebedrijf sinds 1954
info@lutzpompen.nl
0180 49 75 11

Afdichtingvorm vatpomp: Mechanische afdichting GLRD of Dichtingsloos DL

Droogloop moet uitgesloten worden

 • Voor toepassingen met uitkristalliserende, kleverige, vaste stof bevattende of vervuilde vloeistoffen.
 • De mechanische afdichting verhindert het indringen van de vloeistof in de asgeleider.
 • Bij het verpompen van  bovengenoemde vloeistoffen zal het pompwerk na gebruik grondig gespoeld moeten worden.
 • Droogloop zal eigenlijk vermeden moeten worden en niet opzettelijk ingecalculeerd worden!

Droogloop mogelijk

 • Voor 95% van alle toepassingen geschikt
 • Geen mechanische asafdichting
 • Droogloop geschikt (max.15-20 min.)

Opvoerelement vatpomp: Waaier L of Rotor R

Voor grote opvoerhoogte

Toepassing: overwinnen van grotere drukverschillen. (Hoogteverschil, drukverlies, hogere dichtheid resp. viscositeit)

 • Zware vloeistoffen (Dichtheid > 1,0 kg/dm3)
 • Viskeuze vloeistoffen
 • Lange leidingen
 • Grote hoogteverschillen
 • Drukverlies door afsluiters en armaturen
 • Vullen van kleine containers
 • Geringe motorbelasting bij kleine opbrengst
 • Geringe afname van de hoeveelheid bij toenemende opvoerhoogte resp. drukverlies
 • Onafhankelijk van veranderende omstandigheden

Voor grote vloeistofhoeveelheden

Toepassing: vrije uitloop en kleine aanwezige drukverliezen (Overpompen van grote vloeistofhoeveelheden)

 • Lichte vloeistoffen (Dichtheid < 1,0 kg/dm3)
 • Dunvloeibare stoffen
 • Korte leidingen
 • Geringe hoogteverschillene
 • Gering drukverlies
 • Leegpompen van grote containers, afvullen van grote hoeveelheden
 • Geringe motorbelasting bij grotere opbrengst
 • Duidelijke afname van de hoeveelheid bij toenemende opvoerhoogte resp. drukverliezen
 • Weinig reserve bij verandering van omstandigheden

 


Vatpomp restlediging RE: Opbouw en functie

Een beweegbare afsluitstop aan de onderkant van het pompwerk, verhindert dat de ingestroomde vloeistof weer terug in het vat loopt... Het sluiten gebeurt met behulp van een kleine handgreep juist onder het handwiel. Een beweegbare afsluitstop aan de onderkant van het pompwerk bedient de pompvoet welke verhindert dat de ingestroomde vloeistof weer in het vat kan terugstromen. Als de motor vervolgens wordt uitgeschakeld, kan de pomp met de opgesloten vloeistof uit het vat gehaald worden en in het volgende vat geplaatst worden.

de vloeistof wordt verpompt

er kan geen vloeistof terugstromen na het afschakelen en uitnemen van de pomp


Mengen en Pompen MP: Opbouw en functie (Vatpomp)

Het omschakelen tussen „pompen“ en „mengen & pompen“ gebeurt door middel van het bedienen van een kleine handgreep juist onder het handwiel. Een zich aan de binnenkant van het pompwerk bevindend mechanisch deel opent en sluit de mengopeningen in de buitenbuis van het pompwerk.


Lutz Flowmeters: Opbouw en functie

De doorstromende vloeistof brengt het turbinewiel in rotatie. Daarbij ontstaan meetimpulsen. Deze worden met behulp van een reed-contact overgedragen naar de elektronica en verwerkt. Een tweeregelige display geeft de actuele deel- en totaalhoeveelheid wee.

De doorstromende vloeistof laat de tuimelschijf om de eigen as roteren. Via een meenemer wordt daarbij een magneet met meerdere polen in rotatie gezet. Deze schakelt door een deksel van de behuizing heen een reed-contact. Het volume van de doorgestroomde vloeistof is evenredig aan het aantal ontvangen impulsen.

Twee in elkaar grijpende, in 90° gepositioneerde ovaalraderen worden door de stromende vloeistof in draaiing gezet. Daarbij wordt telkens een gedefinieerd volume „portiegewijs“ geregistreerd en in de richting van de meteruitgang getransporteerd. De aan de meetraderen geplaatste magneten brengen de magnetische impulsen over op een reed-contact, buiten de meetkamer. Het volume van de doorgestroomde vloeistof is evenredig aan het aantal ontvangen impulsen.